Ejsing Fjernvarme

til hjemmesiden

De første forbrugere fik varme fra Ejsing Fjernvarmeforsyning i 1995. På det tidspunkt lavede man en aftale med daværende Vinderup Fjerkræslagteri (i dag HKScan) om at købe deres overskudsvarme.

I 2013 startede vi byggeriet af vores eget flis fyringsanlæg, som blev sat i drift i februar måned 2014. Dette anlæg blev udbygget med et solvarmeanlæg og en akkumuleringstank i sommeren 2016.

I 2015 blev navnet ændret til Ejsing Fjernvarme a.m.b.a. Selskabet er forbrugerejet, hvilket betyder, at det er de 140 tilslutte forbrugere som ejer Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.

Selskabet ledes af en generalforsamlings valgt bestyrelse på 5 medlemmer, som i dag består af:

  • Hans Petersen, formand og driftsleder
  • Henry Pilgaard, næstformand og sekretær
  • René Ringgaard
  • Thomas Kristiansen
  • Brian Thomsen