Børnehaven Gazellen

Børnehaven Gazellen er en børnehave normeret til 35 børn i alderen 3 til 6 år. Vi er en del af Ejsing Friskole, men er hjemmehørende i en selvstændig bygning, der er placeret lige mellem friskolen og hallen.

I vores arbejde med børnene danner ordene: Tryghed, faglighed og bevægelse grundlaget for vores samvær med børnene og deres indbydes samvær, så de får styrket selvværd og lærer at begå sig blandt andre mennesker i forskellige sammenhænge.

Børnehaven Gazellen er certificeret Grønne spirer institution og prioritere naturoplevelser højt, da det bl.a. appellere til følelserne, fantasien og pirrer nysgerrigheden. Vi har hele forår og sommersæsonen en fast dag på skovlegepladsen, hvor vi nyder den skønne natur.

Derudover arbejder vi med motorik og bevægelse og i vintersæsonen har vi faste dage i hallen. Her laver vi forhindringsbaner, motoriktræning, spiller boldspil og hygger os sammen, både store og små.

Vi arbejder ydermere med sproglig opmærksomhed, så børnene får øget deres sproglige kompetencer gennem dialog, historielæsning, rim og remser og leg.

Besøg gerne vores hjemmeside, hvor du vil finde flere oplysninger om Børnehaven og indmeldelse. www.ejsingfriskole.dk